Arşiv; Mayıs, 2013

İlesam 2012 Ödülleri

İlesam 2012 Ödülleri

31 Mayıs 2013 | 0 Yorum

İLESAM 2012 ÖDÜLLERİ 31 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILACAK TÖRENLE SAHİPLERİNE VERİLİYOR.

İLESAM’ın İlim ve edebiyat alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmiş ve seçkin eserleriyle katkıda bulunmuş bilim ve edebiyat adamlarını ve kültür-sanat çalışmalarını teşvik etmek amacıyla verdiği İLESAM 2012 Ödülleri; Devamı

2012 Üniversite Tanıtım Videosu

29 Mayıs 2013 | 0 Yorum

2012 Üniversite Tanıtım Videosu from Türk Dünyası Araştırmaları on Vimeo.

19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

29 Mayıs 2013 | 0 Yorum

19_turkdunyas_cocuk_soleni

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle dünya çocukları için düzenlenen şölene yalnız Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye devletlerin çocukları davet edilmekte idi. Ancak, Tataristan, Çuvaşistan, Baş­kurdistan, Sibirya (Tuva, Saka, Hakas, Altay, Şor, Teleüt) Türklerinden temsilci çocukların katılamadıklarını müşahede ettik.

Bu diyarlarda yaşayan Türk çocuklarının birbiri ile tanışması, kaynaşması ve ileriye yöne­lik dostlukların kurulması amacıyla Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) olarak “Türk Dünyası Çocuk Şöleni”ni düzenlemeye başladık.

Mayıs 1995’te küçük çapta bir katılımla başlattığımız Türk Dünyası Çocuk Şölenlerini, ikincisinden başlayarak bütün Türk Cumhuriyet ve topluluklarını kapsayacak şekilde düzenli­yoruz.

Amacımız

Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye’yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri, kardeşlik bağlarının güçlendirmeleri, kültürel alışveriş ve Türk dünyasının her yerindeki aile­lerin bu vesile ile dost olmaları ve birbirlerini tanıma arzusu ile teçhiz edilmeleri esas gayeyi teşkil etmektedir. Bu bağlamda:

a) Çocuklar birbirlerini ve dolayısıyla Türk dünyasını tanımaktadırlar,

b) Türk ailesini tanıyarak kendi aile yapılarıyla mukayese imkânı bulmaktadırlar,

c) Türkiye’deki eğitim sistemini, okul ve öğretmenleri tanıma imkânı bulmaktadırlar,

ç) Müzelerimizi, saraylarımızı, çarşı ve pazarlarımızı gezerek, Türkiye’nin iktisadî ve kültü­rel zenginliklerini görmektedirler.

19_turkdunyas_cocuk_soleni_2

d) Türkiye’deki kardeşleriyle çeşitli eğlencelere katılmak, kır ve deniz gezileri yapmak, okullarda gösteriler düzenlemek suretiyle kaynaşma imkânı bulmaktadırlar.

2012 yılında Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun desteğiyle ve İstanbul Valiliğinin koordine­sinde gerçekleştirdik. Otuz bine yakın çocuğumuz ve binlerce velimizin katıldığı 18. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, muhteşem bir yürüyüş ve şölen gösterilerinin ardından yas ile se­vincin yıkıştığı bir uğurlama ile sona ererken, çocuklarımız, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bir millet olduklarını ve ilelebet kardeş olarak birbirleriyle kaynaşma, bütünleşme, kucaklaşma,  haberleşme ve dayanışma mecburiyetinde bulunduklarını idrak ettiler. Türki­ye’yi Türk ailesini ve eğitim camiasını tanıdılar, ailelerin ve halkın unutamayacakları sıcak sevgisiyle haşır neşir oldular. Müzelerimizin, saraylarımızın, camilerimizin,  çarşılarımızın haşmeti karşısında, Türk olmaktan gurur duydular, mutlu oldular. Ayrılırken misafir eden okulun müdürü, öğretmenleri ağladılar, misafir eden ailelerin babaları, anaları ağladılar, mi­safir oldukları evin çocukları ağladılar, kendileri ağladılar. Kendileriyle ilgilenen görevliler ağladılar. Birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki aileler, telefon veya mektup aracılığıyla bir­birleriyle kaynaşma imkânı buldular.

19_turkdunyas_cocuk_soleni_3

Türkiye onlar için zengin, bolluk içinde güzel bir ülke olarak daima hatırlanacaktır. Çocuk­larımız, Türkiye’deki ailelerle dil dâhil pek çok müşterek unsurlara sahip olduklarını, Türk birliği düşüncesinin bir hayâl olmadığını idrak ederek, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülkü­sünün Türkiye’ye sağlayacağı bütün faydaların hararetli savunucusu olacaklardır. Ayrıca kişi­sel çocuk dostlukları, aile dostlukları haline dönüşerek güçlenecektir. Her çocuk mutlak su­rette Türkiye’nin gönüllü elçisi olmaktadır ve olacaktır…

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin on dokuzuncusunu düzenleyeceğiz. Şölene 35–40 grubun katılmasını beklemekteyiz. Ortalama 14 kişilik gruplar düşünülecek olursa 500 civarında öğ­renci ve her grup için en az 2 öğretmen olmak üzere toplam 80 kadar öğretmenin katılımını bekliyoruz.

19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne Grup sorumlusu olarak gelen öğretmenlerimizi, TDAV’nın tahsis ettiği yerlerde, öğrencilerimizi ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü seçilmiş ailelerde misafir edeceğiz.

Şölen süresince, misafir grupların Türkiye’yi ve İstanbul’u tanımalarını temin için, tarihî ve kültürel zenginliklerimizi sergileyecek etkinlikleri yine TDAV üstlenecek, her yıl olduğu gi­bi, bu yıl da tarihî mirasımızı öğretecek bir program düzenleyeceğiz. TDAV’nın misafiri olan öğretmenler rehberleriyle, İstanbul’u gezerken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlköğ­retim okullarında konuk edilen çocuklar da, konuk oldukları ailelerle, İstanbul’un müze, sa­ray, cami, külliye, alışveriş ve eğlence merkezlerini gezecekler, böylece Türkiye’yi ve Türk in­sanını, Türk tarihini en iyi şekilde tanıma imkânı bulacaklardır.

Etkinlikleri, her yıl olduğu gibi, bu yıl da ŞÖLEN YÜRÜYÜŞÜ ile başlayacaktır. Şölen Yürüyüşü, Kadıköy ilçesindeki Söğütlüçeşme-Altıyol-İskele Meydanı güzergâhında yapılacak­tır.

19_turkdunyas_cocuk_soleni_4

19_turkdunyas_cocuk_soleni_5

Bu yürüyüşe konuk çocuklarımızla birlikte yaklaşık 2500 çocuk katılacak, halk oyunları grupları geldikleri coğrafyanın halk kültürünü yansıtan giyimleri, millî çalgıları ve bayrakla­rıyla dünyaya birlik, kardeşlik ve sevgi mesajı vereceklerdir.

19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni‘nin ikinci etkinliği olan ŞÖLEN GÖSTERİSİ, İstan­bul’da Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda yapılacaktır. ŞÖLEN GÖSTERİSİ’ne İs­tanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki bütün ilköğretim okulları ile halkımızın da ka­tılımı sağlanacaktır.

Türk coğrafyasının her bölgesinden gelen halk oyunları gruplarının gösterilerini sunacağı bu etkinlikte, çocuklarımızın beğenisini kazanmış sanatçılarımız Alişan, Arslanbek Sultanbekov, Ece seçkin ve Tuğba Altıntop konser vereceklerdir. Bu etkinlik, TRT tarafından bütün Türk Dünyasına naklen yayınlanacak­tır.

19_turkdunyas_cocuk_soleni_6

19_turkdunyas_cocuk_soleni_7

19_turkdunyas_cocuk_soleni_8

19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni‘nin üçüncü ve son büyük etkinliği TÜRK DÜNYASI ÇOCUKLARI SES YARIŞMASI olacaktır.

Bu yıl İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde onuncusu yapılacak olan “Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması”na her gruptan – önceden duyurularak tespit edilmiş- bir çocuğumuz katılacaktır. Başta Prof. Dr. Nevzat Atlığ olmak üzere akademisyen ve TRT mensuplarından oluşturulacak jürinin ön elemeye tabi tutacağı yarışmacılardan finale kalan 15 çocuk, büyük bir salonda yarışacaklar ve aldıkları derecelere göre ödüllendirilecek­lerdir… Yarışmada TRT İstanbul Radyosu Türk halk Müziği sanatçısı Sabahat Aslan ve Nogay sanatçı Arslanbek Sultanbekov da sahne alacaklardır.

19_turkdunyas_cocuk_soleni_9

 

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI