Etiket: Turan Yazgan Armağanı

Turan Yazgan Armağanı

Turan Yazgan Armağanı

04 Temmuz 2013 | 0 Yorum
‘Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’, Türk Dünya’sını ilgilendiren konularda vazgeçilmez başvuru kaynağıdır.

Yayın hayatını Ağustos 1979’dan beri aksatmadan sürdüren, Türkiye’nin en önemli hakemli dergilerinin başında gelen, EBSCO Publishing, TUBİTAK / ULAKBİM, ASOS Sosyal Bilimler ve diğer bazı veri tabanlarınca taranan dergimiz, Eylül – Ekim 2013 sayısını Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının kurucu başkanı rahmetli hocamız ‘Prof. Dr. Turan Yazgan’a armağan’ olarak yayınlanacaktır.

Temelde Turan Hocamızın ülküsü ve çalışmalarıyla -Türk Dünyasıyla-  ilgili yazılarınızı 31 Ağustos 2013 tarihine kadar dr.mustafaaksoy@gmail.com ve tdav@turan.org adreslerine aynı anda göndermeniz ricası ile, saygılarımızı sunarız.

Önemli Hatırlatma: Gelen yazıların seçici kurul tarafından seçilmesi ve seçilen yazıların hakemler tarafından değerlendirilip raporların zamanında bildirilmesi için 31 Ağustos 2013’den sonra gelen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI

Genel Müdür

Saadet Pınar Yıldırım