Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi

AZERBAYCAN DEVLET IKTISAT UNIVERSITESI

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ 2013 ÖSYS

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_0

Bakü

Fakültemizin bulunduğu Azerbaycan’ın / Odlar Yurdu’nun nadide güzellikteki başkenti olan Bakü, gerek tabii özellikleri gerekse tarihi yapılarıyla Hazar Denizinin kıyısında yer almaktadır. Bakü’de onlarca üniversite ile birçok yükseköğretim kurumu vardır. Ayrıca liman kenti ve ticaret merkezi olmasından dolayı da dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış bir şehirdir. Şehirde tiyatro, kütüphane, sinema ve diğer kültürel mekânlarla oldukça sık karşılaşılmaktadır. Zira Azerbaycan halkı kendi kültür mirasına oldukça sıkı suretle bağlı olduğunu bu şekilde kanıtlar durumdadır. Bunların yanında gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için gerekli alanlar yaratılmış, gençlere eğlenebilme seçeneği yanında aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunulmuştur. Bunların yanı sıra şehir merkezine yakın olan birçok tatil beldeleri sayesinde işten okuldan fazla uzaklaşmadan dinlenmenin mümkün olması, bu şehri oldukça cazip hale getirmektedir. Bugün 2 milyonu Aşan nüfusuyla Azerbaycan’ın, Kafkasların, Türk Dünyasının ve dünyanın stratejik öneme sahip çok önemli şehirlerinden Bakü, bu imkânlarını değerlendirecek öğrencileri beklemektedir.

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_1

Diploma Denklik

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi YÖK tarafından tanınmaktadır ve denkliği kabul edilmiştir. ÖSYM Kılavuzunda yer alan üniversitemize ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara, ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir.

Üniversitemizin ÖSYM Kılavuzunda yer almayan diğer bölümlerinden veya bu ülkedeki diğer üniversitelere ait program veya bölümlerden mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköğretim programlarına ÖSYS sonucu yerleştirilmeyen kişilerin mezun olmaları halinde diplomalarına denklik belgesi verilmeyecektir.

(2012 ÖSYS Kılavuzu, s. 293, 315, 321, Bk. 176, 245)

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_2

Fakültemiz Hakkında

Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Prof. Dr. Turan Yazgan’ın teşebbüsü ile Azerbaycan Halk Tasarrufatını İdare etme Enstitüsü ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arasında yapılan anlaşma ile 1992 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kurulmuştur

1990 yılında Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla, İşletme Yöneticisi Yetiştirme Seminerleri vermek üzere başlatılan çalışmaların, iyi sonuçlar vermesi üzerine, 1992 yılında, Vakfımız ile Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü Rektörlüğü arasında yapılan yeni bir anlaşma ile 4 yıllık eğitim-öğretim süresi olan bir fakültenin açılmasına karar verilmiştir. 1998 yılında YÖK tarafından denkliği tanınmış ÖSYS vasıtasıyla Türkiye’den de öğrenci yerleştirilmesine başlanmıştır.

Fakültemiz 2001 yılından itibaren Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde kendi ismiyle anılmaktadır. 2001 yılında yapılan bir anlaşmayla İşletme Bölümümüz yanında Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmıştır

Ders programları, Türkiye’deki benzer bölümler ile paralellik sağlamaktadır, özellikle İstanbul Üniversitesi örnek alınmıştır.

1996 yılından itibaren mezun vermeye başlayan fakültemizden bugüne kadar binlerce öğrenci mezun olmuş ve bu öğrencilerimiz, Serbest Piyasa Ekonomisini tercih etmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu alanda ihtiyaç duyduğu, kalifiye işgücü ihtiyacına en büyük katkıyı yapmıştır. Mezunlarımız, bugün, Azerbaycan’ın iktisadi alanlarında yönetici, girişimci, bankacı, muhasebeci adı altında profesyonel olarak çalışmaktadırlar. Türkiye’de de aynı/benzer bölümlerden mezun olan öğrencilerin sahip oldukları bütün imkânlara artılarıyla sahip olmuşlardır.

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_3

Eğitim dili, Türkiye Türkçesidir. Fakültemizde, Türkiye Türkçesi ile öğretim yapıldığından, Türkiye’den gelen öğrenciler için hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır. Azerbaycanlı öğrencilerimiz 15 günlük hızlandırılmış Türkiye Türkçesi Kursu’nun ardından doğrudan 1. sınıfa başlamakta, dersleri Türkiye Türkçesi ile takip edebilmektedir.

2007-2008 öğretim yılında yeni binasına taşınan fakültemiz, çağdaş iletişim altyapısıyla tüm dünya ile bilişim imkânına kavuşmuştur.

Fakültemizde, ÖSYS vasıtasıyla öğrenci kabul ettiğimiz;

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Bölümleri bulunmaktadır.

 

1. İşletme Bölümü

2001-2002 öğretim yılında açtığımız bu bölümde Temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Ekonomi, İngilizce, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış alanlarında dersler okutulur.

Bu bölümden mezun olanlar kamu kuruluşları ve özel sektörde müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük ve benzeri görevler yanında işletmelerin çeşitli birimlerinde meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında çalışmaktadırlar.

Eğitim süresi 4 yıldır.

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_4

2. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu bölümde Siyasal Tarih, Siyaset Bilimi, Toplumbilim, Devletler Hukuku, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Dış Politikası, Meslekî Rusça, İngilizce alanlarında dersler okutulur.

Bu bölümden mezun olanlar diplomat olarak devlet daireleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler.

Eğitim süresi 4 yıldır.

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_5

Akademik Kadro

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesindeki Fakültemizin akademik kadrosunu, Türkiye’den görevlendirilen sahasında yetkin profesör, doçent, yardımcı doçentler oluşturmaktadır. Gerek görülmesi durumunda Türkiye Türkçesine vakıf yerli akademisyenler de kadromuzda görev alabilmektedir

Barınma, Yaşam Koşulları

Fakültemizin kız ve erkek yurdu bulunmaktadır ve aylık ücreti 200 ABD Dolarıdır. Öğrenciler diledikleri takdirde, ilave 100 ABD Doları karşılığında kahvaltı ve akşam yemeği imkanına sahip olabilmektedirler. Ev kiraları, ortalama 500 dolardır. Öğrenci geçim maliyeti (ikamet hariç) aylık ortalama 300 – 400 ABD dolarıdır.

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_6

Ulaşım için karayolu ve havayolu seçenekleri mevcuttur. Bakü, uçakla İstanbul’dan 2.5, Ankara’dan 2 saattir. THY ve AZAL ile özel firmalar uçmaktadır.

Ulaşım ve vize için kayıt sırasında rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır. Kayıt olan öğrencilerimiz istedikleri takdirde Bakü Havaalanından alınıp kendi yurdumuza yerleştirilmektedir.

Üniversitenin sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri için elverişli mekânları ve tesisleri bulunmaktadır.

AZERBAYCAN_DEVLET_IKTISAT_UNIVERSITESI_7

(2013 ÖSYS Kılavuzu, s. 293, 315, 321, Bk. 176, 245)

Eğitim Ücreti

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi’nde eğitim ücretli olup, 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında eğitim ücreti yıllık 3.000 (üçbin) ABD dolarıdır. Yıllık olan öğrenim harcı, taksitle tahsil edilebilir; harçlar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın banka hesap numaralarına veya vakıf merkezine yatırılmalıdır.

(2013 ÖSYS Kılavuzu, s. 293, 315, 321, Bk. 176, 245)

Danışmanlık

Öğrencilerin ders ve tezlerine yönelik yönlendirmeler danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize sosyal ilişkileri ve kişisel sorunları ile ilgili bireysel psikolojik danışmanlar sağlanmaktadır. Bu hizmetimiz profesyonel psikologlar tarafından ve ücretsiz olarak verilmektedir.

2013 ÖSYS Sonuçlarına Göre Kayıt Tarihleri ve Gerekli Belgeler:

Vakıf Merkezine kayıt sırasında ödeyeceğiniz nakit harç (ABD Doları olarak)

VEYA

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Vakıfbank Beyazıt Şubesi TR 06 0001 5001 5804 8010 3050 34 numaralı döviz hesabına yatırılmış öğrenim harcı dekontunun yanı sıra;

1.    2013 ÖSYS sonuçlarına göre yerleştiği yeri gösteren bilgisayar çıktısı (3 adet)

2.    Lise diploması (Aslı ve 2 adet noter tasdikli kopyası)

3.    Savcılık (sabıka sorgulaması) belgesi, (1 asıl, 2 fotokopi)

4.    İkametgâh belgesi (Nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan 3 adet)

5.    Nüfus cüzdanı (Kayıttan sonra iade edilecektir)

6.    Son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf.

7.    Sağlık raporu (Sağlık ocağı veya herhangi bir devlet hastanesinden)

8.    1991 ve daha önce doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

Yurt Dışına Çıkarken Gerekli İlave Belgeler (Kayıt sırasında istenmez)

9.    Eliza testi

10.  Pasaport

11.   Vize

Kayıt Tarihi:

YÖK /ÖSYM’nin belirleyeceği tarih

Eğitim – Öğretime Başlama Tarihi :

16 Eylül 2013

İletişim:

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Kemalpaşa Mah. Bukalıdede Sok. No: 4 (İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı Arkası)

Saraçhane, 34471 Fatih – İSTANBUL

Telefon : 0090 212 511 10 06

Belgegeçer : 0090 212 520 53 63

E-Posta : tdav@turan.org – egitim@turan.org

Ulaşım, Pasaport ve Vize ize için Gerekli Bazı İletişim Bilgileri:

KurumAdresTelefonAyrıntılar
Türk Hava Yolları+90 212 444 0 849 / +90 850 333 0 849 24 Saat Rezervasyon
Azal (Azerbaycan Hava Yolları)Cumhuriyet Cad. No: 163 K. 4 Elmadağ(0212) 296 35 30Bilet Rezervasyon
Casio Air Service / Scat Air0 535 635 66 58Bilet Rezervasyon
Azerbaycan İstanbul BaşkonsolosluğuSümbül Sok. 17 1. Levent0212 325 80 42Vize İçin
Kırgızistan İstanbul BaşkonsolosluğuLamartin Cad. No:7 Altınay Apt. Kat:3 Taksim0212 235 67 67Vize İçin
Mükellef HizmetleriDiğer Vergiler GrupMüdürlüğüVatan CaddesiAkşemsettin Mah.Nu: 56 F Blok Kat:4

Fatih

İstanbul

Pasaportu Harçsız Alma Hakkını kullanmak Maksadıyla Kazandı Belgesi Veya Kayıt Belgesi Onaylatmak İçin