Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Researches About The Turks All Around The World -ISSN: 0255 – 0644

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
The Foundation of Researches About Turks All Around The World

Kurucusu / Founder
Prof. Dr. Turan YAZGAN

Sahibi / Owner
Közhan YAZGAN

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
Saadet Pınar YILDIRIM

Yayın Kurulu / Editorial Board
• Prof. Dr. Salih AYNURAL (Ahmet Yesevi Üniversitesi)
• Prof. Dr. Sedat MURAT (İstanbul Üniversitesi)
• Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Yayına Hazırlayan / Editor
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ

Dizgi / Typesetting
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yuluğ Tekin Dizgi Merkezi

İç Tasarım / Design
Gökhan KAYA

İletişim Adresi / Management Center
Kemalpaşa Mah. Bukalıdede Sok. No: 4 Saraçhane İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 511 10 06 / Belgegeçer: (0212) 520 53 63

İnternet adresi: www.turan.org.tr / e-posta: tdav@turan.org – dizgi@turan.org

Posta Çeki Hesabı Numarası: İstanbul Aksaray PTT Şubesi – 141720
Vakıfbank İstanbul Fatih Şubesi: TR76 0001 5001 5800 7287 8397 25

Baskı / Printed By
Özrenk Matbaa : Davutpaşa Mah. İpek İş Hanı No: 6/18 Topkapı – İSTANBUL
Tel: (0212) 565 41 97

Yayın Türü
2 Aylık, Süreli, Uluslararası, Hakemli
EBSCO PUBLİSHİNG – TUBİTAK / ULAKBİM – ASOS Sosyal Bilimler İndeksi
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, EbscoPublishing tarafından taranmakta ve makalelerin İngilizce özetleri indeksin servisinde yer almaktadır. EbscoPublishing:www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.pdf
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, TUBİTAK / ULAKBİM tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
Tubitak/Ulakbim için ise, www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/uvt_journal_index.php?the_db=4&the_year=2010
adresinden takip edebilirsiniz.
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmakta ve makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri indeksin servisinde yer almaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=188 adresinden takip edebilirsiniz.

Adedi 1 Yıllık Yurt Dışı Abonelik / Subscription 1 Yıllık Yurt İçi Abonelik
100 $ veya 90 Euro karşılığı Türk Lirası 150 TL